Hồ sơ và trình tự thủ tục thành lập công ty cổ phần

 

Hiện nay, chính sách của nhà nước ngày càng tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức thành lập công ty một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên nếu như không am hiểu luật, thì khó tránh khỏi sự tốn kém và lãng phí thời gian không cần thiết. Vì vậy, biện pháp hữu hiệu nhất là tìm đến những công ty tư vấn luật uy tín để tham khảo và được hướng dẫn nhanh chóng và hiệu quả nhất. Dưới đây là một số điều cần chú ý khi chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty cổ phần.

Hồ sơ và trình tự thủ tục thành lập công ty cổ phần

I,Hồ sơ thành lập công ty cổ phần
Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp luật khác về đăng ký doanh nghiệp thì một bộ hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm:
1. Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (mẫu Phụ lục I-4 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);
2. Điều lệ của công ty cổ phần;
3. Danh sách cổ đông sáng lập của công ty cổ phần
4. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ;
5. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức ;
6. Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực sau đây:
Đối với Cổ đông là cá nhân/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức/người được ủy quyền thực hiện thủ tục:
+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.
Cổ đông là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương.
Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
7. Bản sao Văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức;
8. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

II, Trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần
Sau đây là trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần theo quy định và trên thực tế:
2.1 Các bước thực hiện thành lập công ty cổ phần theo quy định:
Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần được quy định như sau:
1. Người thành lập công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền lập và nộp hồ sơ theo quy định tại Nghị định này tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
2. Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sau khi được số hóa vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
3. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here